Košice – Východoslovenská galéria

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Druh náleziska: urbánne

Datovanie náleziska: 15. – 20. stor.