Košice – Východoslovenská galéria

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 13.8.2012– 21.12.2012
Druh náleziska: urbánne

Datovanie náleziska: 15. – 20. stor.