ACANTHA ARCHEOLOGY je súkromná archeologická spoločnosť, ktorá realizuje všetky druhy archeologických výskumov.  


Košice - Galéria

 

V priebehu mesiacov august až december 2012, uskutočnila spoločnosť Acantha Archeology s.r.o. druhú etapu záchranného archeologického…

Čítaj ďalej…

Košice – Knižnica J. Bocatia

 

V závere mesiaca júl a v priebehu augusta 2012 bol na dvore Verejnej knižnice J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 realizovaný…

Čítaj ďalej…

Hlinické pohronie

 

V priebehu roka 2012 realizované zemné práce na projekte „Zásobovanie pitnou vodou obce Horná a Dolná Ždaňa a Lovča„. Rozvod potrubia…

Čítaj ďalej…