KYSAK – „Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku“

 • Apríl 23, 2013
 • By:
 • Comments: Komentáre sú deaktivované
clanok-img-kysak

KYSAK – „Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku“ Národná kultúrna pamiatka Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej sa nachádza na návrší v strede obce. Patrí Rímsko-katolíckej cirkvi, pod správu farnosti v Obišovciach. Je postavený v gotickom slohu, s jednou loďou a vežou, s pristavanou sakristiou. Pre potreby farnosti je kostol už dlho nevyhovujúci (príliš malý), preto v …

Čítajte ďalej >>>


Archeologický výskum pri Verejnej knižnici J. Bocatia v Košiciach

 • Apríl 23, 2013
 • By:
 • Comments: Komentáre sú deaktivované
clanok-img-kniznica

Archeologický výskum pri Verejnej knižnici J. Bocatia v Košiciach V závere mesiaca júl a v priebehu augusta 2012 bol na dvore Verejnej knižnice J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 realizovaný archeologický výskum. Krátku sondážnu časť výskumu, ktorá overila vývoj terénu vnútorného nádvoria, vystriedal výskum dvoch žúmp, ktoré boli zistené v priebehu znižovania terénu. Počas plošného znižovania na ploche budúcej stavby …

Čítajte ďalej >>>


Výskum Východoslovenskej galérie v Košiciach

 • Apríl 23, 2013
 • By:
 • Comments: Komentáre sú deaktivované
clanok-img-vsg

 Výskum Východoslovenskej galérie v Košiciach V priebehu mesiacov august až december 2012, uskutočnila spoločnosť Acantha Archeology s.r.o. druhú etapu záchranného archeologického výskumu, ktorý nadväzoval na archeologický výskum z roku 2011, realizovaný Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach. Sídlom východoslovenskej galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom (NKP 1329/1-2) situovaný vo východnom domoradí ulice, juhovýchodne od …

Čítajte ďalej >>>


Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obce Horná a Dolná Ždaňa a Lovča.

 • Apríl 23, 2013
 • By:
 • Comments: Komentáre sú deaktivované
clanok-img-horna

Hlinické Pohronie-zásobovanie pitnou vodou obce  Horná a Dolná Ždaňa a Lovča.       V priebehu roka 2012 realizované zemné práce na projekte „Zásobovanie pitnou vodou obce Horná a Dolná Ždaňa a Lovča„. Rozvod potrubia  viedol výhradne po trase cestných komunikácií obce. Prechádzal hlavnou cestou smerom na obec Prochoť a odbočoval jednotlivými ramenami do bočných ulíc. V záverečnej fáze …

Čítajte ďalej >>>