Banská Štiavnica – Kanalizácia ulíc

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 17.7. 2012 – výskum prebieha
Druh náleziska: mesto
Datovanie náleziska: novovek