Banská Štiavnica – Kanalizácia ulíc

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Druh náleziska: mesto
Datovanie náleziska: novovek