Košice – Knižnica J. Bocatia

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 26.7.2012– 31.08. 2012
Druh náleziska: urbánne

Datovanie náleziska: novovek