Košice – Knižnica J. Bocatia

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Druh náleziska: urbánne

Datovanie náleziska: novovek