Kysak – Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 26.11.2012 – 30.11. 2012
Druh náleziska: NKP

Datovanie náleziska: novovek