Kysak – Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Druh náleziska: NKP

Datovanie náleziska: novovek