Rimavská Baňa – Obnova kostola

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 5.10. 2012 – 12.10.2012
Druh náleziska: NKP

Datovanie náleziska: novovek