Rimavské Brezovo – Obnova kostola

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Druh náleziska: NKP

Datovanie náleziska: novovek